Pagina nueva 1

 

Accés Socis

Accés no Socis

Usuari:  
Clau:     

                                                     

 

    

Explicació de les zones a les que pots accedir:

Com va la marxa - Circulars - Reunions del Club - Notícies internes - Correu del Club

Perquè una zona exclusiva per als socis del Club Escacs Alberic


En aquest racó disposem d'una zona privada per al nostre Club. El motiu, com podreu vore al llegir el contingut de les seccions és evident:


S'intenta portar el Club amb la major transparència possible davant de qualsevol soci, i per eixe motiu estaran publicats els comptes del Club. Així en la secció "Com va la marxa" podreu trobar: La quantitat de diners de què es disposa, el pressupost establit per la directiva i votat pel conjunt de Socis, les despeses que vagen produint-se i les desviacions entre allò previst i el real, així com altres dades que cregam d'interés, com els beneficis obtesos d'una acció concreta, com per exemple l'organització d'un torneig, etc. [Pujar]


Circulars i notes informatives: Les circulars, son aquelles lleis internes d'obligat compliment per als socis del club. Aquestes circulars seran redactades per la junta directiva, publicades al tauló d'anuncis del club, exposades en aquesta pàgina i enviades als membres de la llista de distribució del Club.

Les notes informatives son aquelles comunicacions que la Junta Directiva pensa que deu de coneixer la resta del club, però que no tenen un caracter d'obligat compliment. Aquestes notes informatives també es publicaran al tauló d'anuncis, a aquesta web i en funció del contingut a les notícies genériques o internes.

A més, en aquesta secció es publicarà també els estatuts del Club. [Pujar]

 

Les reunions del Club: En aquesta secció es publicarà el llibre d'actes de totes les reunions que es facen, cal tindre en compte que si algú no està d'acord en la transcripció d'aquest, podrà dir-ho en la següent reunió, on es llegirà per a coneixement de tots.
A més, ací també s'inclourà un formulari per afegir punts per a la propera reunió, així com un fòrum per a la discussió dels temes interns del Club.
En les notícies internes es publicarà la convocatòria de la reunió, a més, serà exposada al tauler d'anuncis del Club, i aquells que hagen facilitat el correu electrònic en aquesta web també rebran una comunicació per aquest mitjà. [Pujar]


Les notícies internes: En aquest apartat es publicaran totes aquelles notícies que per diferents motius no puguen ser publicades en les notícies genèriques, ja siga perquè cregam que són d'escàs interés per a la resta de Clubs (ex: "s'obri el termini per al pagament del carnet de socis".) o perquè continguen alguna dada exclusivament privada del Club.
Totes aquestes notícies seran publicades al tauler d'anuncis en un únic llistat (en el que es diferenciarà si ha sigut publicada en la secció de noticies o en la de noticies internes)
Aquells que a més, vulguen rebre les notícies a mesura que van publicant-se al correu electrònic sols han d'enviar-me un mail o registrar-se directament en la llista de distribució del Club. [Pujar]


El correu del Club: Encara que tots els socis coneixen la clau per accedir al correu del Club, des d'ací hi haurà un enllaç directe, per a aquells que l'han oblidada o els siga més còmode accedir des d'ací. (recordeu que sols Alfonso Martínez deu gestionar els missatges, la resta pot accedir però sols per a veure-los) [Pujar]


De moment, les seccions encara estan en obres, quan estiguen acabades, aquelles persones externes al Club, podran accedir a l'anomenat racó del no soci, el qual és idèntic al del soci però del qual s'hauran eliminat les dades, per tal que puguen conéixer un poc més el funcionament del Club.
[Pujar]
 

Menú Principal